Куки саясаты

Сізге дайын қызмет беру үшін мы меңгерген cookie қамтыларын пайдаланамыз.

Бізҋ белгілеріңізді сақтау кезінде сақталып жатырған мағыналы дереккөздерді жинауға Cookieларды пайдаланамыз:

  • Сіз кіргендер - Google статистикалық белгілерімен сайттің қандай кіргеніңізді жасауын білуге көмек көрсету үшін жиналған cookieлар мен миллиондау кірген адамның атырмалы қандай бөлігі деген жəне сайттар санын табуға көмек көрсететін cookieлар;
  • әзірленген таза дереккөздерді ашу үшін cookieлар;
  • наркотикалық дереккөздің анықтығын жақсылау үшін Cookieлар;
  • күнделікті дереккөздік операциялардың белгілерін жинап алу үшін Cookieлар;
  • Хар хабарламаны жасау үшін Cookieлар;
  • Тұталған өлеңделді бастама шамамен сырттану үшін Cookieлар;
  • және башқа да мағыналы группалардың дереккөздерін жинау үшін cookieлар.

Өзгерту кезіндегі Cookieлардың пайдалануы

Сайтке кіргенде, cookieлар кез-келген ақпаратты ұстап алуға болады. Олар бізге сайттің пайдаланушыларының көмекші болатындаушы тізбегін жасайды.

Мәліметтеріңіздің қорытындылығы

Cookie саясаты бойынша көпшілік нысанымен қолданушыларға немесе браузердің cookieлар мен өзгертетін параметрлерге дауысталуешегі мүмкіндігі бар. Көпшілік браузерлерде параметрлерді өзгерту үлкендеуді таңдау арқылы болады.